Historie společnosti

  • 27. 4. 2010 - založení společnosti PREVRO, a.s., jako 100% dceřiné společnosti ČEPS, a.s.
  • 16. 11. 2011 - změna obchodní firmy PREVRO, a.s., na ČEPS Invest, a.s.
  • 23. 11. 2011 – podpis smlouvy o Nákupu technické části inženýrské společnosti ENERGOTIS, s.r.o.
  • 1. 1. 2012 - Převod úkolů a činností z ČEPS, a.s. – v rozsahu sekcí Realizace akcí a Neenergetický obchod, spolu s příslušnými zaměstnanci ČEPS, a.s., na základě Smlouvy o převodu činností a úkolů.
  • 1. 1. 2012 - Převod akvírované části podniku ENERGOTIS, s.r.o., do společnosti ČEPS Invest, a.s.
  • 25. 2. 2013 – akvizice společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, s.r.o.
  • 1.1.2014 – fúze sloučením ČEPS Invest, a.s., a ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, s.r.o., - nástupnická společnost ČEPS Invest, a.s.